اسطوره های تالش، موش و گربه !

اسطوره های تالش، موش و گربه !

دو همسایه بودند که از وضع بد اقتصادی ، روزگار به سختی می‌گذراندند. یک روز آن ها قرار گذاشتند که بروند و قطعه زمینی شخم بزنند و در آن گندم بکارند. وقتی زمین را شخم زدند و آماده نمودند، یکی برگشت و گفت: پیش از اینکه بذر بپاشیم ، باید قرار بگذاریم که هنگام برداشت ، محصول را به چه ترتیب تقسیم کنیم. دیگری گفت: ای بابا … این که چیز مهمی نیست، یک من کمتر یا بیشتر ، حالا کو وقت برداشت؟ حالا کو محصول؟

اولی گفت: اِلا و باا … از حالا باید قرارمان را بگذاریم . دومی گفت: باشد، هر طور که تو بگویی، من قبول دارم. اولی گفت: وقتی گندم ها رسید، من قسمت بالایی را بر می دارم و تو قسمت پایین را بردار. دومی گفت: مسئله ای نیست. قبول دارم. آن گاه با کمک همدیگر بذر را پاشیدند و چندین ماه از کشته خویش مواظبت کردند تا اینکه هنگام درو و برداشت محصول فرا رسید. اولی پیش دستی کرد و رفت و همه خوشه ها را چید و با خود برد و قسمت پایین آن را که همه اش ساقه و کاه بود، باقی گذاشت. دومی وقتی به زیرکی و حقه دوست خود پی برد، خیلی ناراحت شد ولی دیگر کار از کار گذشته بود و خودش ندانسته همانطور عهد کرده‌بود.

    سال دیگر باز هم این دو نفر با هم رفتند در زمین تا برای کِشتی دیگر آماده اش کنند. دومی بی آنکه حقه پارسالی رفیق خود را به رخ او بکشد، از او پرسید: امسال چه می‌کاریم؟ او در جواب گفت: سیب زمینی. دومی گفت ؛ باشد. ولی امسال من قسمت بالای محصول را بر می دارم. اولی گفت: باشد امسال قسمت بالای محصول مال تو. در حالیکه از ته دل به ساده لوحی دوست خود می خندید. سپس دوشادوش هم مشغول کار شدند. هنگام برداشت محصول که فرا رسید، اولی باز در یک فرصت مناسب به جالیز رفته و قسمت بالای کشته ، یعنی برگ و بوته ی خشک و بی فایده را کنار گذاشت و قسمت پایین آن را  ( سیب‌زمینی ها) را از خاک بیرون آورد و برد. دومی وقتی فهمید دوباره سرش کلاه رفته ، تصمیم گرفت از شریک متقلب خود انتقام بگیرد و برای این کار دست به سوی آسمان بلند کرد و از خدا یاری خواست.

    در این هنگام شریک گناهکار دچار خشم خداوند شده و به شکل موشی درآمد و در سوراخی خزید. اما دوستش که عهد کرده بود از او انتقام بگیرد، از خداوند خواست که او را هم به شکل موجودی ضد آن دوست گناهکار درآورد. خداوند هم خواسته او را اجابت کرد و او را به صورت گربه در آورد.

منبع : تالش نشینان بخش عنبران ، دانشمند جهانگیری

یک نظر

*

*

Top