باور ها و پندارهای مردم دهستان میناباد ( ۲ )

بخش دوم باور ها و پندار های مردم دهستان میناباد

خرافات یا باور و اعتقادات

*اگر چشم کسی پف کند ، بر این باورند که در جایی غذایی می‌پخته اند و بوی غذا به او خورده است و باعث پف کردن چشم او شده است و برای رفع این عارضه از هفت همسایه مقدای ملزومات تهیه‌ی یک خوراکی را می‌گیرند و بعد از پختن آن خوراکی ، بدون اینکه بیمار متوجه شود ، بر پشت او می‌کوبند و بیمار را وادار به خودن آن خوراکی می‌کنند.

*اگر کف دست فردی خارش کند ، آن را دلیل دریافت پول از جانب کسی می‌دانند.

*اگر لب‌ها و اطراف دهان و اطراف دهان کسی خارش کند ، آن را نشانه‌ی روبوسی نمودن با کسی می‌دانند.

*اگر پلک چشم راست انسان تکان بخورد آن را دلیل بد یمنی و اگر پلک چشم چپ انسان تکان بخورد آن را نشان خوش یمنی و مبارکی می‌دانند.

*اگر لنگه‌ی کشق های فردی روی هم قرار گیرد ، آن را دیل بر رغبت کردن از او می‌دانند .

*اگر قورباغه وارد خانه شود ، باران خواهد بارید.

*اگر سجاده و جلد قرآن را در آب روان به خسیانند ، باران خواهد آمد.

*اگر مرغ مانند خروس بخواند ، آن را دلیل بدیمنی می‌داند و فورا باید سر آن مرغ را برید .

*اگر روی قورباغه آب پاشیده شود موجب پیدا شدن زگیل در دست انسان می‌شود .

*کشتن قوباغه موجب بارش باران می‌شود .

*اگر روی پلک چشم آدمی چیزی قرار گیرد ، آن را دلیل برآوردن سوغاتی و ارمغان برای او می‌دانند .

*در روزهای (( شنبه و چهارشنبه )) محصولات دامی ( لبنیات ) را نباید از خانه بیرون داد ، چون شگون ندارد. اگر ضرورتی پیش آید در شیر پخته شده تکه ای زغال و در شیر خام باید مقداری نمک ریخت .

*اگر از اولین شیر دوشیده از دام‌ها برای همسایه‌ها برند ، باید همسایه‌ها در ظرف شیر مقداری پول یا تکه ای قند گذاشته و تحویل دهند . در صورت عدم انجام این کار ، آن را دلیل بدیمنی و بی برکت بودن شیر می‌دانند .

*در خانه‌ی همسایه از بیماری و یا مرگ و میر احشام خود سخنی به میان نمی‌آورند . ولی اگر کسی بدون تمهیدات لازم مانند گفتن « می‌رویم به کوه » و یا « از شما دور » و غیره چنان سخنانی بر زبان بیاورد ، صاحبخانه بلافاصله هیزم نیمه سوخته ای را داخل اجاف می‌کند و دل خود می‌گوید : « آن جا بماند . » یعنی در خانه و سرا و در میان دام‌های شما بماند .

*ناخن دست و پای خود ا باید در خانه‌ی خود گرفت ، نه در خانه‌ی دیگران ، چون شگون ندارد .

*اگر کله و سر دو نفر به طور اتفاقی به هم بخورد ، هر دو نفر باید به زمین تف کنند وگرنه باور دارند که کچل خواهند شد .

*هر کش قلقلکش نگیرد می‌گویند حرام زاده است .

*اگر کف پای فردی خارش کند ، حتما به سفر خواهد رفت .

*کسی که به هنگام شب بدنیا آمده باشد پای او سنگین و اگر سحرگاهان بدنیا آمده باشد ، پای او سبک خواهد بود .

*اگر به هنگام روز نیمه‌ی چپ سر فردی درد بگیرد ، باور دارند که در جایی از او به نیکی ذکر می‌شود و اگر نیمه‌ی راست سرش درد بگیرد ، از او به بدی یاد می‌کنند و در شب برعکس .

*در روز اول هفته یا ماه اگر چیزی از اسباب و اثاثیه منزل بشکند ، تا پایان هفته یا ماه ممکن است مسایل زیادی در آن خانه شکسته شود ، پس باید مواظب باشد .

*در شب عید نوروز نباید به چراغ روشن پف کرده و آن را خاموش کرد ، چرا که ممکن است منجر به مرگ یکی از عزیزان شود .

*اگر کسی خواب بدی در شب ببیند ، اگر صبح روز فردا آن خواب را برای آب چشمه یا رودخانه تعریف کند خوابش خوش یمن و مبارک خواهد بود .

*هنگام شب نباید خانه را جارو کرد ، چون موجب بدبیاری می‌شود .

*اگر داماد ته دیگ خورده باشد ، شب عروسی او باران خواهد آمد .

__________

بخش یک باور ها و پندارها

مطالب مرتبط

*

*

Top