باور ها و پندارهای مردم دهستان میناباد ( ۱ )

شاید خیلی از مردم چنین بیندیشند که چه ضرورتی دارد تا ما بدانیم که نیاکان ما چه می‌اندیشیدند و چه باور داشتند ولی حقیقت اینست که اگر کسی میخواد بداند کیست باید بداند از کجا آمده و در گذشته نیاکان او در برابر مشکلات زندگی چه برنامه ای داشته‌اند. از طرف دیگر برای بی ارزش کردن یک ملت ، نخست فرهنگ آن ملت را بی هویت می‌نمایند از این رو باید حافظ فرهنگ گذشتگانمان باشیم تا فرهنگ و ارزشهای ملت ما پابر جا بماند. اگر بدانیم که در گذشته نچندان دور بیسوادی مطلق در این روستاها حاکم بوده آن وقت خواهیم دید که برای فهماندن یک مسئله بهداشتی به مردم چقدر مشکل وجود داشته؟! اگر در گذشته گفته شده است که نمی‌توان از آب یک چشمه دو نفر به طور همزمان استفاده نمایند چون مار آن‌ها را نیش خواهد زد فقط بدان معنی است که رعایت بهداشت شود و اگر یکی بیماری مسری دارد به دیگری سرایت نکند ، بجز مسائل بهداشتی در دیگر مسائل اجتماعی و یا در برابر مشکلات زندگی حرفهایی عامیانه ای گفته شده که به مرور زمان به صورت باور همگانی در آمده و دهان به دهان گشته تا به ما رسیده ، به ما که در عصری زندگی می‌کنیم که تکنولوژی حاکم بر عالم است و دانستنیهای انسان کرات دیگر را به تسخیر در آورده است و هر روز بر معلومانت انسان‌ها افزوده می‌گردد.

اگر امروزه کسی به باور های گذشتگان اعتقاد ندارد این بدان معنی نیست که آنچه آنها می‌پنداشتند ما بدست فراموشی بسپاریم! چون با مطالعه همین اعتقادات می‌توان پی برد که نیاکان ما چگونه زندگی می‌کرده اند البته هستند کسانی که هنوز بر این اعتقادات باور داشته و در مسائل روزانه آن‌ها را به کار می‌بندند و به هیچ وجهی حاضر به چشم پوشی از اعتقادات خود نیستند و البته همه این باورها جنبه آموزنده یا بهداشتی نداشته و بعضی دیگر هم جنبه خرافی دارد و آن شاید تجربه ای باشد برای چند نفر که بعدها به صورت باور در آمده.

*اگر دامی را که برای چرا به صحرا برده‌اند، گم شود و شب در صحرا بماند، برای آنکه حیوانات درنده آسیبی به آن نرسانند، پیش روحانی و دعانویس رفته و از او می‌خواهند که دهان حیوانات درنده از جمله گرگ را ببندد. او هم چاقویی را بز کرده و سوره الشمس را می‌خواند و بدین ترتیب دهان گرگ تا پیدا شدن حیوان بسته می‌شود و دام از گزند و آسیب در امان می‌ماند.

*به هنگام خشکسالی و نباریدن باران، برای طلب باران علاوه بر خواندن نماز استسفاء زنان فقیر و مستمند به زیارت اماکن مقدس فرستاده و بعد از زیارت نمودن به در خانه‌ی مردم می‌روند و اشعاری می‌خوانند و بر روی کاسه و تشت مسی آهنی می‌کوبند و از هر خانه هدیه ای گرفته و می‌روند و از این هدایای جنسی که اکثرا ملزومات تهیه‌ی آش و خوراکی می‌باشد، غذایی آماده کرده و ه تمام ساکنین و مردماحسان می‌کنند. در ذیل به اشعار و معانی آن که در مراسم طلب باران خوانده می‌شود، اشاره می‌کنیم :
-جوجوخ، جوجوخ، های جوجوخ-بارزَه بولوش بویو کِه
یعنی : جوجوخ، جوجوخ، های جوجوخ – قد بالا و قامت بلندی دارد.
-هار کسی بَمان پای بَدوی – ژ ِنش بَه زوئَه بِزاندو.
یعنی : هرکسی به من نذری بدهد – زنش پسر بدنیا بیاورد.
-هار کسی بَمان پای نی بَدوی – ژ ِنش بَه کینَه بِزاندو.
یعنی : هرکسی به من نذری بدهد – زنش دختر بدنیا بیاورد.
-های خِدو، های خِدو! – حِشکی پِگات تاری اَکه.
یعنی : ای خدا! ای خدا! – خشکی را بردار، رطوبت (باران) بریز.

* سگ آرزو می‌کند که صاحب او هفت پسر داشته باشد تا هر کدام یک تکه نان بیندازند و او سیر شود.

* گربه آرزو می‌کند که صاحب او هفت دختر کور داشته باشد تا بتواند موقع نان خوردن آن‌ها، از دست هر کدام تکه ای برباید و خود را سیر کند.

* پاشیدن آب پشت مسافر موجب بازگشت سریع و سالم او خواهد ش* اگر پسر بچه ای را به هنگام بردن عروس ، در جلوی او بنشانند ، باعث می‌شود که اولین بچه‌ی او پسر باشد.

* اگر موقع غذا و چای ریختن ظروف غذا و استکان‌ها به ترتیب در یک ردیف منظم قرار گیرند ، نشانه و دلیل آمدن مسافر است.

*اگر خاکروبه و آشغال را در کنار اتاق حمع کنند ، باعث می‌شود که شیطان در آنجا لانه کند ( جمع شدن میکروب )

*اگر هنگام جارو کردن منزل ، جارو به کسی بخورد ، شخص جارو کننده به جارو تف می‌کند ، زیرا عقیده بر این است که برخورد کردن جارو با شخص ، شوم و بد یمن است.

*اگر به هنگام تحویل سال مبلغی پول در کف دست خود داشته باشند ، این پول باعث کثرت پول و ثروت در سال جدید می‌شود.

*اگر کلاغی جلوی منزل یا خانه بنشیند و قارقار کند خبر از آمدن مسافر می‌دهد.

*اگر چیزی را بشمارند ، عقیده بر این است که در آن چیز نقصان به وجود می‌آید و کم خواهد شد.

*قیمت گذاری روی احشام موجب مریضی یا تلف شدن آن‌ها خواهد شد.

*به هنگام ریختن آب گرم بر روی زمین باید بسم الله گفت. زیرا باور دارند که اگر این کار را نکنند، آب گرم موجب سوختن اجنه شده و آن‌ها نیز انتقام این عمل را از کسی که آب ریخته است خواهند گرفت.

*کسی که بدنش خال زیادی داشته باشد ، دشمنان زیادی خواهد داشت.

*آوردن دم گرگ به محل باعث نزاع و جنگ در آن محل خواهد شد.

مطالب مرتبط

یک نظر

  1. افلاطون نگهبان ۲۴ تیر ۱۳۹۱۲۴ تیر ۱۳۹۱ گفته:

    besiar ali bod

*

*

Top