تپه‌های تاریخی نمین،عنبران و میناباد

۱- آتما تپه مربوط به دوره اشکانیان است که در شهرستان نمین و در روستای نوشنق واقع شده است. این اثر در ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شماره‌ی ثبت ۷۸۲۲ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.

۲- تپه آق خرابلر مربوط به سده‌های اولیه پس از اسلام است و در شهرستان نمین، بخش مرکزی، روستای علی کمر واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۹۲۰۶ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۳- تپه اروج یری مربوط به هزاره سده‌های اولیه پس از اسلام است که در بخش عنبران، روستای میناباد واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۹۱۵۸ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۴- تپه بابا پشته مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است که در بخش عنبران، روستای میناباد واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۹۱۶۳ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۵- تپه بیزو قلعه سی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است که در بخش عنبران، روستای جید واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۹۶۷۶ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۶- تپه تپراق اوچان مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است که در بخش عنبران، روستای میناباد واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۹۱۵۹ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۷- تپه تپه مربوط به دوره متأخر ساسانیان و دوران‌های تاریخی پس از اسلام است که در روستای خانقاه علیا واقع شده است. این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۹۴۵۲ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۸- تپه خرمن یری مربوط به هزاره اول قبل از میلاد و دوران‌های تاریخی پس از اسلام است که در روستای خانقاه سفلی واقع شده است. این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۸۷۷۶ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۹- تپه دره کوچک مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است که در بخش عنبران، روستای میرزانق واقع شده است. این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۹۴۵۵ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۱۰- تپه دینگاه مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است که در بخش عنبران، روستای میرزانق واقع شده است. این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۹۴۵۴ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۱۱- تپه ساری گل تپه سی مربوط به دوره اشکانیان است که در دهستان دولت‌آباد، روستای نوجه ده واقع شده است. این اثر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ با شماره‌ی ثبت ۲۴۹۲۸ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۱۲- تپه سگاله (قرمز قالا) مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است که در بخش عنبران، روستای عنبران علیا واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۱۰۰۲۷ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۱۳- تپه قلعه دوشی مربوط به سده‌های اولیه پس از اسلام است که در روستای جله کران واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۱۰۰۳۱ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۱۴- تپه قلعه رغ مربوط به هزاره اول قبل از میلاد و دوران‌های تاریخی پس از اسلام است که در بخش عنبران، روستای عنبران علیا واقع شده است. این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۹۴۵۰ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۱۵٫ تپه محمدخان دیکی (تربه) مربوط به اواخر هزاره دوم قبل از میلاد است که در روستای سلوط واقع شده است. این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۸۷۷۷ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۱۶٫ تپه وصی داغی مربوط به سده‌های اولیه پس از اسلام – دوره صفوی است که در بخش عنبران، روستای گرده واقع شده است. این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۸۷۷۲ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۱۷٫ تپه گئور قلعه که در بخش عنبران، روستای عنبران واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۹۱۵۴ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۱۸٫ تپه گرگ دره مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است که در بخش عنبران، روستای میرزانق واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۹۶۸۲ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.
۱۹٫ گورستان اوغری تپه مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است که در روستای سلوط واقع شده است. این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شماره‌ی ثبت ۹۴۵۶ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است.

برداشت از نشریه فرهنگ نمین

مطالب مرتبط

2 نظر

  1. اسفندیار ۰۹ آبان ۱۳۹۲۰۹ آبان ۱۳۹۲ گفته:

    سلام و درود بر شما .موفق باشید.

  2. صدا و سیمای تالش ۰۹ آبان ۱۳۹۲۰۹ آبان ۱۳۹۲ گفته:

    تطبیق زبانهای اوستایی ، پهلوی ، تالشی و تاتی آذربایجان

    واژه هایی از زبانهای اوستایی ، پهلویی ، تالشی آستارا ، تاتی کرینگان ، تاتی گلین قیه

*

*

Top