خلاصه زندگی نامه شهید جودی در نشریه فرهنگ نمین منتشر شد!

فرازی از زندگی شهید روستای میناباد، نورعلی جودی در شماره ۱۳ دوهفته نامه فرهنگ نمین بتاریخ ۲ آذر ۹۲ منتشر شد.

در صفحه ۳ و بخش عاشقان وصال که هر هفته خلاصه ای از زندگی نامه ی یکی از شهدای دیار شهرستان نمین منتشر می گردد.

برای دریافت نسخه الکترونیک شماره ۱۳ این نشریه میتوانید به آدرس farhangenamin.com مراجعه کنید.

شهید نورعلی جودی

مطالب مرتبط

*

*

Top