آلبوم آزیم تولیشی بیلبیل

Memmedov
 ممدوف هنرمندی از تالشان آران و شروان و بلبل خوش صدای تالش با صدای زیبا و دلنشین خود هر تالشی را به وجد می آورد.این هنرمند ارزشمند تالش سالهاست که به اجرای ترانه های تالشی می پردازد و با تمام توان همه سختی های موجود را تحمل می کند و از اصالتش باز نمی گردد.
در این قسمت برای شما آلبوم آزیم تولیشی بیلبیل را برای شما قرار دادم و امیدوارم از شنیدن این ترانه ها لذت ببرید.

لینکهای دانلود:

    Beti Ashighim
    Dinyo 
   Ha Bivot       
   Ishti Ceson
   Maste Maste 
   Ti Qiley Vilis 
   Tolishe Zovon
   Zengi Yarim
Top