آلبوم گوله تا

 

آلبوم گله تا با آهنگ سازی مهراب مسرور و خوانندگی سهراب ظهیری ناو ، غفار کشاورز ، داود انصاری و نورزاد هشیدی است. و اشعار ترانه های  آلبوم گله تا از آقایان حسین مرادی،ناصر حامدی، وهاب ظهیری،بهزاد شعبانی و رفعت جوادی می باشد.

و تنظیم این آثار از آقایان علی اکبر کنعانی،بابک ربوخه و مهراب مسرور است.

 

   Goulata

   sazina Be

   Ava Sal

   Khando Khun

   Das Be Das

   Golun Vishkistana

   DasBe Das__Bikalam

 

Top