استاد قسمت خانی

 

استاد قسمت خانی به یک معنی عصاره موسیقی تالشی در حوزه آوازی است.

تبحرش در خواندن ترانه های شادمانی و  آوازهای ویژه قوم تالش، زبانزد همه تالشان است و تقریباً برای هر تالشی  نام و صدای استاد  آشنا است. هزاران عروس و داماد تالش، بهترین لحظه های عمرشان را با صدای گیرای استاد قست خانی گذرانده اند. او در عین حال آوازهای عاشقانه و دلتنگی را هم به نیکی می خواند.

 

لینکهای دانلود:

    قسمت خانی

    قسمت خانی

 

Top