اشرف اُو–Eshrefov

شاید خیلی از تالشهای ایران با این چهره و صدای این خواننده آشنایی داشته باشند و او را خواننده ای غیر تالش بدانند ولی عسله زوئه اشرف اف یکی از تالش زبانان کشور آران و شروان است که به دلیل فضای اجتماعی و سیاسی کشور آران و شروان گهگاه مجبور می شود به غیر از زبان مادری خود ترانه هایی را بخواند و این شبه را بوجود آورد که او تالش زبان نیست اما او تالش است و من در این نوبت و بعد از یک وقفه ی طولانی دو آهنگ تالشی از این هنرمند برای شما در اینجا قرار می دهم.
امیدوارم از شنیدن این ترانه ها لذت کافی و وافی را برید.

لینکهای دانلود:

    ترانه اول

   ترانه دوم

Top