دستون تالشی

تقریبا هر زبانی در دنیا برای خود  موسیقی مخصوص به خود را دارد و قوم تالش نیز از این قاعده مستثنا نیست. دستون یا همان آواز  مخصوص تالشی که با ریتم و حالت  منحصر به فرد خود  هر شنونده ای  را مجذوب خود می کند. این سبک موسیقی هزاران سال است که سینه به سینه بین تالشها  منتقل گردیده و به نسل امروز  ما رسیده  است.

 

لینکهای دانلود:

 

      دستون ۱

      دستون ۲

      دستون ۳

      دستون ۴

      دستون ۵

      دستون ۶

Top