نیایش تالشی

 انسان همیشه خود را محتاج و نیازمند به خالقی می داند که آگاه و مطلع به همه چیز و همه کس است و انسان بهترین راه را برای ارتباط با آفریننده اش در راز و نیاز با او می بیند.
وقتی شخصی پا در منطقه ای کوهستانی و صعب العبور می گذارد و در سیلاب مه غوطه ور می شود احساس می کند وارد دنیای دیگری شده است، و جز وی و آفریننده اش شخص دیگری در آنجا نیست و اینجاست که انسان به وجود خالقی مطلق یقین می آورد و ذره ذره ی وجودش را ایمان فرا می گیرد.
تالشان مردمانی اند که به شجاعت،صداقت،راستی و درستی شهره اند و به واقع همه ی این صفات را مدیون زندگی در منطقه ایی بکر و دست نخورده ، به نام تالش اند که باعث شده روحی آزاد و رها داشته و از تعلقات دنیوی دل کنده باشند. 

لینکهای دانلود:

 

   نیایش ۱   نیایش ۲

   نیایش ۳

   نیایش ۴

Top