مراسم جشن تولد تالش نشینان دهستان میناباد

مراسم جشن تولد در دهستان میناباد

این جشن در روز ششم تولد برگزار می شود به ” شاشه شو ” معروف است . در این شب جشن نسبتاً مفصلی برپا می شود و اقوام و همسایگان بنا به دعوت خانواده ی نوزاد در منزل میزبان جمع شده و هرکس به فراخور و سلیقه ی خود هدیه ای برای نوزاد می آورد. زنانی که در بزم شب شرکت می کنند ، نباید همراه خود تعویذ ( دعا ) داشته و یا در چله ی زایمان و ازدواج باشند و خانواده ی کودک از مهمانان خود با چای و شیرینی و غذا پذیرایی بعمل می آورند. مهمانان با خواندن اشعار و تصانیف محفل را گرم نگه داشته و اگر نوزاد دختر باشد ، گوش او را سوراخ می کنند و برای نوزاد اسمی را انتخاب می کنند .
در نامگذاری نوزادان سلیقه ها مختلف است ، بعضی از قرآن استخاره می کنند و از اسامی که در قرآن آمده است برای نوزاد اسمی را انتخاب می کنند .برخی به صورت ظاهری بچه نگاه کرده و باتوجه به خصوصیات ظاهری و زیبایی و زشتی و درشتی اسمی برای او درنظر می گیرند و عده ای نیز اسامی پیامبران و ائمه و سایر اولیای دین را برای نامگذاری استفاده می نمایند .
پس از نامگذاری مادر بزرگ ها بار دیگر در گوش نوزاد اذان گفته و اسم او را می خوانند و هر یک از حاضرین دقایقی بچه را در آغوش نگه داشته و سپس به فرد دیگری می دهد و کلماتی را بدین گونه تکرار می کند : « بَستن بالَه ، ای خِدو خاندی کَه بالَه » یعنی « بچه را بگیر ، بچه را بده – ای خدا این بچه را نگه دار » و بعد از رفتن مهمانان مادر بچه و خانواده ی او تا صبح فردا به مراقبت و نگهبانی نوزاد می پردازند تا خدای نکرده اجنه به او آسیبی نرساند .

مبنع : تالش نشینان بخش عنبران ، تالیف دانشمند جهانگیری میناآباد

مطالب مرتبط

*

*

Top