فرهنگ جغرافیایی روستای جید

جید دهی از دهستان میناباد بخش عنبران در شهرستان نمین، استان اردبیل واقع است و در طول جغرافیایی َ٢٩ َْ۴٨ و عرض جغرافیایی َ٢٩ َْ٣٨ و ارتفاع متوسط ١۶۶٠متر قرار دارد و مساحت آن حدود ۲۰۶۱۲۰ متر مربع می‌باشد. سرزمینی تپه ای و سرد و خشک می باشد و در ٧ کیلومتری شمال نمین واقع شده است.
این قریه از شمال به روستای کلش(گلشن) و از سمت جنوب به شهر نمین محدود می شود و همچنین از سمت شرق به روستای میرزانق و از سمت جنوب شرقی به دهستان میناباد و از سمت غرب به شهر عنبران منتهی میگردد.
کوههای مهم اطراف جید، محمدقلعه‌سی و کوزه‌داغی بوده و این روستا نیز همانند اکثر روستاهای مناطق کوهستانی در دره‌ای قرارگرفته است، این دره بصورت شمال شرقی ـ جنوب غربی کشیده شده است که مهمترین این دره‌ها عبارتند از: باقردره‌سی، حافظه‌دره‌سی، ویشه‌دره‌سی وکالاوادره‌سی.
دو رود در روستا وجود دارد که از مرز آذربایجان سرچشمه گرفته شده است و شرک چای و چوله دهنه نام دارند و در محلی به نام چای قوشان این دو رود به هم پیوسته و وارد روستا می شوند.
گویش مردم آبادی طالشی و همچنین اهالی آن به ترکی نیز تکلم می کنند و بخشی از مردمان آن تشیع و بخش قابل توجه ای نیز اهل تسنن می باشند.
وحدت و یکپارجگی مردم این روستا مثال زدنی و قابل ستایش است.

منبع:کتاب سیمای جامع شهرستان نمین(منتشر نشده)- مهندس علی حقی

روستای جید - دهستان میناباد

مطالب مرتبط

*

*

Top