کنترل خروجی آلاینده های کارخانه سیمان به صورت آنلاین

رئیس واحد محیط زیست شهرستان نمین گفت: آلاینده های کارخانه سیمان اردبیل به صورت آنلاین و لحظه ای کنترل می شوند.

به گزارش دهستان میناباد فاضل عبدی رئیس واحد محیط زیست شهرستان نمین در گفتگو با خبرنگار شکوه فرهنگ اظهار داشت: کارخانه سیمان اردبیل به سیستم پایش آنلاین مجهز شده است و خروجی آلاینده های آن به صورت لحظه ای کنترل می شود.

وی ادامه داد: این کارخانه در اواخر اردیبهشت ماه نسبت به رفع آلایندگی های موجود اقدام کرده بود و اکنون خروجی آلاینده های در حد استاندارد می باشد.

این مسئول خاطر نشان شد: با توجه به شدت گرفتن آلودگی های ایجاد شده توسط کارخانه سیمان، در پی برگزاری جلسات متفاوت در شهرستان و استان، مسئولین این کارخانه ملزم به رفع آلودگی ها شدند.

عبدی با بیان این که کارخانه های سیمان در کل جهان جزو آلاینده ترین کارخانه های صنعتی محسوب می شوند اظهار داشت: آلاینده های کارخانه سیمان با آثار سوء زیست همراه است و می تواند برای رشد زمین های زراعی مناطق اطراف مشکل ساز باشد.

*

*

Top