۱۱ آذر ۱۳۹۴بایگانی مطالب ماهانه:

Autumn-2

شعر تالشی نی بَ نَی بِی

شعر تالشی نی بَ نَی بِی

دنیواَنده چَخدَه عاشق معشوق ببو هارکی زُلیخا نی به نَی بِی دشمُنه داستوش مجنونش چولَنده نی نوکا هار کی لیلا نی به نَی بِی چَخده دروژَه شَو ببو هار شَوی شَبِ یلدا نی به نَی بِی آز بَته دنیواَنده چَخده چوکی بکام اَو هاشا نی به نَی بِی مانش وینده نی نو به ماکو اَوو

Assistance (with clipping path)

سخنی با شما کاربران/حمایت مالی برای تامین هزینه های جاری سایت

سخنی با شما کاربران عزیز: درود بر شما همراهان و دوستان همیشگی وب سایت میناباد، امیدواریم هر جای این کره ی زیبا که هستید شاد و سرزنده باشید. با توجه به رسیدن پایان قرارداد فضای سرور، دامنه ها، تاخیر در بروزرسانی های سایت و کاهش انگیزه نویسندگان تارنمای میناباد برای انتشار مطالب، تصاویر و هر

Top