مطالب موضوع علمی

minabaad

حسن هاشمی میناباد،استاد ترجمه و زبان شناسی

حسن هاشمی میناباد،استاد ترجمه و زبان شناسی

استاد حسن هاشمی میناباد متولد ۲ خرداد سال ۱۳۴۲ در قلب دهستان میناباد است ، ایشان دوران کودکی و چندی از عمر جوانی را در روستای میناباد سپری نمود و برای رسیدن به اهداف بزرگتر از دیار و سرزمین مادری خویش به سمت شهرهای حرکت کرد . با گذری بر کارنامک استاد شاهد کارنامه ی

anbaran

دفتر زندگی استاد عنبران بسته شد ، اتوبیوگرافی استاد

با کمال تاثر و تاسف با خبر شدیم استاد فرامرز عنبران استاد و بنیانگذار موفقیت مالی در ایران و سخنران و نویسنده حرفه ای ،چندشب گذشته در اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفته است .تارنمای دهستان میناباد  این ضایعه دردناک رابه خانواده آن مرحوم و تمامی دانش آموختگان و شاگردان ایشان و همشهریان

Top