چرا ؟

وب سایت های سازمانی زیادی در وب وجود دارند که با هزینه های دولتی اداره می شوند اما بازده و جذب کاربر چندانی را ندارند! اما وب سایت میناباد بدون وابستگی به هیچ سازمانی توانسته کاربران زیادی را از سراسر دنیا جذب کند که یک موفقیت شاخص در منطقه محسوب می شود. تلاش کردیم که برای جبران بخشی از خاطرات اهالی وب سایتی در شان میناباد و مردم این دیار طراحی کنیم. از شما می خواهیم تا ما را در این هدف یاری کنید تا بتواینم میناباد را به همین صورت نگه داریم.

http://www.minabad.com