بایگانی برچسب: آداب و رسوم تالش نشینان

karkan

فرهنگ ازدواج تالش نشینان،از خواستگاری تا عروسی ، بخش اول*

فرهنگ ازدواج تالش نشینان،از خواستگاری تا عروسی ، بخش اول*

بخش اول (بخش های دوم و سوم نیز طبق پانوشت به زودی … ): مقدمه در این منطقه سن ازدواج پایین تر است و معمولاً اکثر پسران و دختران تا سن ۲۰ سالگی ازدواج کرده و صاحب فرزندانی نیز شده اند و اگر دختر و یا پسری دیرتر ازدواج کند، صرفاً به دلیل فقر مادی

92284_292

جشن پایان برداشت محصول در فرهنگ و آداب و رسوم مردم تالش نشین

 دسته جمعی با داس و درگز ( داس بزرگ علف چینی ) به درو کردن محصولات کشاورزی می پرداختند. اگر عابری از کنار مزرعه و یا زمین عبور می کرد ، همگی یک دسته از محصول را بلند کرده و می گفتند: « یا ا.. » و فرد عابر جواب می داد : « دوستانتان

مراسم جشن تولد در دهستان میناباد

مراسم جشن تولد تالش نشینان دهستان میناباد

این جشن در روز ششم تولد برگزار می شود به ” شاشه شو ” معروف است . در این شب جشن نسبتاً مفصلی برپا می شود و اقوام و همسایگان بنا به دعوت خانواده ی نوزاد در منزل میزبان جمع شده و هرکس به فراخور و سلیقه ی خود هدیه ای برای نوزاد می آورد.

ماه عید «عید مانگ» و سنت های جالب چهارشبه سوری تالش نشینان میناباد

                 روسری اندازی (کِشتی): در شب چهارشنبه سوری افرادی خصوصا خواهر زاده ها و برادرزاده های کوچک بر بام خانه ها رفته و به طور پنهانی دستمال بزرگ و خوش رنگی را از روزنه بام خانه ها به داخل خانه می اندازند . صاحب خانه نیز آن دستمال

Top