بایگانی برچسب: آداب و رسوم

92284_292

جشن پایان برداشت محصول در فرهنگ و آداب و رسوم مردم تالش نشین

جشن پایان برداشت محصول در فرهنگ و آداب و رسوم مردم تالش نشین

 دسته جمعی با داس و درگز ( داس بزرگ علف چینی ) به درو کردن محصولات کشاورزی می پرداختند. اگر عابری از کنار مزرعه و یا زمین عبور می کرد ، همگی یک دسته از محصول را بلند کرده و می گفتند: « یا ا.. » و فرد عابر جواب می داد : « دوستانتان

Top