بایگانی برچسب: آشنایی با عنبران

روستای تاریخی عنبران علیا را بیشتر بشناسیم

عنبران علیا روستایی که به صورت کوهپایه ای است و طبق گفتههای ریش سفیدان مردان مسن این منطقه اول مردم در منطقه عنبران علیا سکنی داشته و منطقه عنبران سفلی زمینهای کشاورزی و مراتع وچراگاه بوده که با گذشت زمان و کوچ عده ای از مردم عنبران علیا و روستای اطرافبه این منطقه و شکل

Top