بایگانی برچسب: آش رشته

رشته بری سنتی در دهستان + تصاویر نحوه تهیه رشته

رشته بری سنتی در دهستان میناباد + تصاویر نحوه تهیه رشته

رشته بری سنتی در دهستان میناباد + تصاویر نحوه تهیه رشته

همه ساله با فرارسیدن فصل تابستان مردم روستاهای شهرستان نمین از جمله روستانشینان میناباد همچون گذشته اقدام به تهیه رشته به صورت سنتی می کنند. با وجود رشته های فرنگی ، بازاری و بسته بندی شده، هنوز تهیه رشته به صورت سنتی اصالت خود را در بین مردم میناباد از دست نداده است ، و

Top