بایگانی برچسب: آمار و ارقام

آمار جمعیت روستای میناباد

براساس گزارش مرکزآمار ایران روستای میناآباد در سال ۱۳۴۵ دارای ۱۳۰۲ نفر سکنه بوده که در قالب ۲۲۶ خانوار زندگی می‌کرده‌اند. جمعیت روستا در سال ۱۳۵۵ به ۱۴۹۲ نفر و ۲۲۶ خانوار می‌رسد. در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۶۵جمعیت روستا ۱۷۸۶ نفر و تعداد خانوار آن ۲۷۰ خانوارگزارش شده است. با سرشماری عمومی

Top