بایگانی برچسب: استاد حسن هاشمی

minabaad

حسن هاشمی میناباد،استاد ترجمه و زبان شناسی

حسن هاشمی میناباد،استاد ترجمه و زبان شناسی

استاد حسن هاشمی میناباد متولد ۲ خرداد سال ۱۳۴۲ در قلب دهستان میناباد است ، ایشان دوران کودکی و چندی از عمر جوانی را در روستای میناباد سپری نمود و برای رسیدن به اهداف بزرگتر از دیار و سرزمین مادری خویش به سمت شهرهای حرکت کرد . با گذری بر کارنامک استاد شاهد کارنامه ی

Top