بایگانی برچسب: اسطوره های تالش

اسطوره های تالش، موش و گربه !

اسطوره های تالش، موش و گربه !

اسطوره های تالش، موش و گربه !

دو همسایه بودند که از وضع بد اقتصادی ، روزگار به سختی می‌گذراندند. یک روز آن ها قرار گذاشتند که بروند و قطعه زمینی شخم بزنند و در آن گندم بکارند. وقتی زمین را شخم زدند و آماده نمودند، یکی برگشت و گفت: پیش از اینکه بذر بپاشیم ، باید قرار بگذاریم که هنگام برداشت

Top