بایگانی برچسب: اسطوره ی سنگ باران میناباد

بهار میناباد - سال 1390

افسانه ی سنگ باران

افسانه ی سنگ باران

قدمت سنگ باران در اردبیل و حومه ی آن به بیش از دو هزار سال، به زمان رواج دین زرتشت بر می گردد و با گذشت زمان و ظهور دین مبین اسلام به مرور انجام مراسم طلب باران کمرنگتر شده و یا به گونه ی دیگری عمل شده است. شواهد نشان می دهد که اسطوره

Top