بایگانی برچسب: اسلام

گذری بر دین و مذهب مردم دهستان میناباد

مردم این بخش نیز مانند سایر ساکنان استان اردبیل ، قبل از اسلام دارای کیش « هرمزد پرستی » و بعدا زرتشتی بوده اند . ولی بعد از ورود اسلام به سرزمین آذربایجان اسلام آورده اند و مسلمان شدند. چنانچه مرحوم بابا صفری در کتاب ارزشمند خویش در این باره نوشته است : « قبل

Top