بایگانی برچسب: بهار نمین

زمستان بهاری در نمین

زمستان بهاری در نمین

زمستان بهاری در نمین

زمستان بهاری ! بهار زودرس دیارما دلم تنگ پاییز است بهارمن آمدی چه زود شکوفه های سفیدت را به رخ برفهای زمستانی کشیدی زمستان که هنوز نرفته است … عکس: هوشنگ آهنگری

Top