بایگانی برچسب: بومی گزینی

بومی گزینی در نمین | دهستان میناباد

بومی گزینی در نمین ، از گفتار تا واقعیت !

بومی گزینی در نمین ، از گفتار تا واقعیت !

در قوانین استخدامی کشور عزیزمان ایران، رسم بر این است که معمولا افراد بومی برای استخدام شدن از اولویتهایی برخوردارند. بدین معنی که ابتدا از افراد بومی برای احراز صلاحیت در شغل مورد نظر دعوت می شود و اگر واجد شرایط نبودند،سراغ افراد دیگری می روند.جوانان زیادی در نمین دارای مدارک دانشگاهی گوناگونی هستند.جوانانی که

Top