بایگانی برچسب: ب یلدا عنبران

شب یلدا و چله در مناطق تالش نشین  | دهستان میناباد

شب چله در جزیره تالش نشین عنبران و روستاهای تالش نشین

شب چله در جزیره تالش نشین عنبران و روستاهای تالش نشین

شاید برای آنانکه اردبیل را تنها با نام آبهای گرم سرعین میشناسند تصور منطقه ای با مردمان تالش زبان در این استان کمی دور از ذهن به نظر برسد اما این امر واقعیت دارد ایرانیان اصیلی در طول قرون واعصار در این خطه زندگی میکنند که به زبان باستانی تالشی تکلم کرده آداب ورسوم ناب

Top