بایگانی برچسب: ترانه تالشی

ahange taleshi2

ترانه زیبای تالشی ۲

ترانه زیبای تالشی ۲

ترانه زیبای تالشی ۲ ( با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات اغلب آهنگ ها، با شماره اسامی آهنگ های ناشناس را مشخص نموده ایم)

هادی حمیدی | خواننده آهنگ تالشی هیار هیار

در آمدی بر موسیقی تالشی + ترانه تالشی هیار هیار

موسیقی تالش   مقدمه: موسیقی بخشی از سرشت  آدمی است و از نخستین نیاز های انسانی و وسیله ای برای ارضاء و تلطیف روحی بشر به شمار می آید. موسیقی هر ملت تجلی سیر تکاملی دقت، هوش، چگونگی مشاهده و استنباط و عواطف روحی آن ملت در طول تاریخ است. موسیقی هر قوم ضمن آنکه

Top