بایگانی برچسب: تصاویر تاریخی نمین

تصاویری قدیمی از نمین 1355

نمین ۱۳۵۵

نمین ۱۳۵۵

عکس‌های زیر توصیفگر مناطقی از شهر نمین در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی می‌باشد که توسط آقای یحیی عسگری نمین در آن برهه زمانی به ثبت رسیده است. از نکات و مشخصه‌های بارز دهه سی تا پنجاه شهر نمین را می‌توان افول شدید قدرت و نفوذ خوانین نمین، افزایش سیر مهاجرت از نمین به تهران و خارج

Top