بایگانی برچسب: تلویزیون تالش

صدا و سیمای تالش ... یک پیشنهاد ، یک درخواست ...

صدا و سیمای تالش … یک پیشنهاد ، یک درخواست …

صدا و سیمای تالش … یک پیشنهاد ، یک درخواست …

از اوایل فروردین ماه ۱۳۹۲ تا کنون ( اول تیرماه ) به مدت سه ماه است که به بحث های مربوط به (( استان تالش و صدا و سیمای تالش )) پرداخته ایم ، و دوستانی نیز همیاری و همکاری کرده اند . این مرحله ، (( مرحله نظری )) در واقع مرحله اول بود تا بحث های ” استان تالش و صدا

Top