بایگانی برچسب: تونل گردنه حیران

نمایی از تونل گردنه حیران ، از سمت شغال دره میناباد

-« سال سِنزَه » یا سیزده بدر ، روز سخت طبیعت !

-« سال سِنزَه » یا سیزده بدر ، روز سخت طبیعت !

مردم ایران زمین ، روز سیزدهم سال نو را به گشت و گذار و تفریح می‌پردازند و لباس های نو خود را دوباره پوشیده و غذایی نیز درست کرده و دسته دسته راهی چمن زارها و باغ های سرسبز و کنار رودخانه ها و نهرهای آب می شوند و به شادی و سرور می پردازند

05032010680

در مسیر چشمه ” نعلبکی ” ، آب گوارا و خنک در دل صخره

چشمه ! با گذری بر لغت نامه دهخدا : منبع آب طبیعی . جایی در زمین اعم از دشت یا جنگل یا کوه که از آنجا بطبیعت آبی کم یا زیاد بیرون آید. اینبار چشمه نعلبکی ، چشمه ای که آب گوارا و خنکش از دل صخره ای سخت جاری می شود . چشمه ای که

Top