بایگانی برچسب: جمعیت روستا

روستای تاریخی عنبران علیا را بیشتر بشناسیم

عنبران علیا روستایی که به صورت کوهپایه ای است و طبق گفتههای ریش سفیدان مردان مسن این منطقه اول مردم در منطقه عنبران علیا سکنی داشته و منطقه عنبران سفلی زمینهای کشاورزی و مراتع وچراگاه بوده که با گذشت زمان و کوچ عده ای از مردم عنبران علیا و روستای اطرافبه این منطقه و شکل

آمار جمعیت روستای میناباد

براساس گزارش مرکزآمار ایران روستای میناآباد در سال ۱۳۴۵ دارای ۱۳۰۲ نفر سکنه بوده که در قالب ۲۲۶ خانوار زندگی می‌کرده‌اند. جمعیت روستا در سال ۱۳۵۵ به ۱۴۹۲ نفر و ۲۲۶ خانوار می‌رسد. در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۶۵جمعیت روستا ۱۷۸۶ نفر و تعداد خانوار آن ۲۷۰ خانوارگزارش شده است. با سرشماری عمومی

Top