بایگانی برچسب: داشنمند عنبرانی

ثابت شفیقی ، مشهور به شیخ ثابت دار فانی را وداع گفت !

ثابت شفیقی ، مشهور به شیخ ثابت دار فانی را وداع گفت !         شیخ ثابت شفیقی فرزند ارشد حضرت شیخ مطهر شفیقی نقشبندی عنبرانی نویسنده سفرنامه از عنبران تا بخاراست که در  سال  ۱۱۳۶    هـ.ش مطابق با ۱۲۹۸ هـ.ق در تالش شمالی واقع در جمهوری آذربایجان متولد شد و بعد

Top