بایگانی برچسب: دلمن عهد برنز

"دلمن" گورهای باستانی عهد برنز/سنگ افراشته های نمین در گمنامی | دهستان میناباد

“دلمن” گورهای باستانی عهد برنز/سنگ افراشته های نمین در گمنامی

“دلمن” گورهای باستانی عهد برنز/سنگ افراشته های نمین در گمنامی

“دلمن” گورهای باستانی عهد برنز در ۲۵ کیلومتری استان اردبیل در حاشیه شهرستان نمین هم اکنون برغم بی مهریهای تاریخی و طبیعی همچنان در دل خاک خودنمایی می کند اما هنوز از توجه و رسیدگی محروم است. شهرستان نمین یکی از مهمترین محل های استقرار گورهای باستانی یا سنگ افراشته های دلمن متعلق به عهد

Top