بایگانی برچسب: سایت ها

وبسایت جامع ویلکیج راه اندازی شد !

 با راه اندازی و شروع بکار وبسایت سلام نمین در سال ۱۳۸۸،بعنوان تنها ویسایت جامع شهرستان نمین، نوید آن می رفت که وبسایتهایی منطقه ای  دیگری نیز از دل “سلام نمین” روئیده و بصورت تخصصی مطالب مرتبط به منطقه خود را به عموم مخاطبان آن نواحی عرضه و ارائه نمایند. در ابتدای زمستان سال ۹۰ دومین

Top