بایگانی برچسب: شعر تالشی

Autumn-2

شعر تالشی نی بَ نَی بِی

شعر تالشی نی بَ نَی بِی

دنیواَنده چَخدَه عاشق معشوق ببو هارکی زُلیخا نی به نَی بِی دشمُنه داستوش مجنونش چولَنده نی نوکا هار کی لیلا نی به نَی بِی چَخده دروژَه شَو ببو هار شَوی شَبِ یلدا نی به نَی بِی آز بَته دنیواَنده چَخده چوکی بکام اَو هاشا نی به نَی بِی مانش وینده نی نو به ماکو اَوو

VV

ورنو باند ، شعر تالشی به یاد دوران کودکی از رانبد عباسی

شعری به یاد دوران کودکی از لابه لای دقتر قدیمی و پرخاطره امانت داده شده از سوی جناب آقای رانبد عباسی شعر تالشی ورنو باندم ( کوه Vrno  ) ورنو باندم (۱) آز ننه لَوه ای گِیَندَه                               شوکت خاله (۲)

Top