بایگانی برچسب: شغال دره

05032010680

در مسیر چشمه ” نعلبکی ” ، آب گوارا و خنک در دل صخره

در مسیر چشمه ” نعلبکی ” ، آب گوارا و خنک در دل صخره

چشمه ! با گذری بر لغت نامه دهخدا : منبع آب طبیعی . جایی در زمین اعم از دشت یا جنگل یا کوه که از آنجا بطبیعت آبی کم یا زیاد بیرون آید. اینبار چشمه نعلبکی ، چشمه ای که آب گوارا و خنکش از دل صخره ای سخت جاری می شود . چشمه ای که

مناطق گردشگری میناباد

در مورد مناطق جاذب گردشگری این روستا باید خاطرنشان کرد که منطقه شغال دره یکی از مناطق جاذب گردشگری در اطراف میناآباد می‌باشد که در قسمت شمال روستا قرار دارد.این منطقه جنگلی، بیش از ۳۰۰ هکتار مساحت دارد که از طرف شرق به جنگلهای گیلان و از طرف شمال به جنگلهای جمهوری آذربایجان منتهی می‌شود.

Top