بایگانی برچسب: شهید نورعلی جودی

شهید نورعلی جودی

خلاصه زندگی نامه شهید جودی در نشریه فرهنگ نمین منتشر شد!

خلاصه زندگی نامه شهید جودی در نشریه فرهنگ نمین منتشر شد!

فرازی از زندگی شهید روستای میناباد، نورعلی جودی در شماره ۱۳ دوهفته نامه فرهنگ نمین بتاریخ ۲ آذر ۹۲ منتشر شد. در صفحه ۳ و بخش عاشقان وصال که هر هفته خلاصه ای از زندگی نامه ی یکی از شهدای دیار شهرستان نمین منتشر می گردد. برای دریافت نسخه الکترونیک شماره ۱۳ این نشریه میتوانید

Top