بایگانی برچسب: صنایع دستی شهرستان نمین

جشنواره گل های بابونه نمین

تشریح برنامه های اجرایی جشنواره گل های بابونه نمین

تشریح برنامه های اجرایی جشنواره گل های بابونه نمین

برنامه های اجرایی گل های بابونه از سوی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نمین تشریح شد. دهستان میناباد: منوچهر نورزاده  رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نمین در گفتگو با خبرنگار شکوه فرهنگ با اشاره به ا هداف برگزاری جشنواره گل های بابونه اظهار داشت: این جشنوا ره

Top