بایگانی برچسب: طایفه های روستا

طایفه های روستای میناباد

طایفه های روستای میناباد

طایفه های روستای میناباد

روستای میناآباد از طوایف متعددی تشکیل شده است، اسامی این طوایف عبارتند از: اوسن، شیخ ،گلی، هدایـت، کاکلی، سیـد، تـرازدوسـت و بـدل کهکشـاورز و دامـدار هستند. اگـرچه در گذشتـه‌های دور نیز طایفه بندی در روستا وجود داشته است اما در حال حاضر آن عرف و سنت قدیمی مبنی بر طایفه بندی در روستا دیده نمی‌شود

Top