بایگانی برچسب: طرح گازرسانی

گازرسانی به روستای عنبران علیا در شهرستان نمین آغاز شد | دهستان میناباد

گازرسانی به روستای عنبران علیا آغاز شد

گازرسانی به روستای عنبران علیا آغاز شد

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: گازرسانی به روستای عنبران علیا به ۱۳ کیلومتر شبکه گذاری و احداث یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ نیاز دارد. فیروز خدایی تعداد علمک های روستای عنبران علیا را ۴۰۰ مورد ذکر کرد. وی همچنین از روند طرح گاز رسانی در حال اجرای روستاهای جید ، میرزانق و کلش

Top