بایگانی برچسب: طنز میناباد

پروژه ی آبرسانی میناباد

طنز نوشت/ پرورش قورباغه در روستای میناباد

طنز نوشت/ پرورش قورباغه در روستای میناباد

چند روز پیش به دعوت یکی از دوستانم که در میناباد ساکن است، به منزلش رفتم تا در مورد مشکلات این روستای نسبتا بزرگ با هم اختلاط کنیم.جند دقیقه ای از بحثمان  نگذشته بود که دوستم بلند شد تا چایی دم کند و بیاورد.شیر آب را که باز کرد ،متوجه شد که آب قطع است.برگشت

Top