بایگانی برچسب: عید تالش نشینان

noruz

نگاهی به مراسم نوروز در بین تالشان

نگاهی به مراسم نوروز در بین تالشان

دهستـــان مینـــاباد : اسفند ماه در حال رخت بستن است .فروردین ماه در حال آمدن است،بهار دارد می آید. زمین از خواب زمستانی بیدار می شود .درختان نیز لباس سبز فام خود را به تن می پوشند .در این ایام که کار شیرین کشاورزی شروع می شود مردمان اصیل و متمدن آریایی یعنی قوم کهن

Top