بایگانی برچسب: فرهنگ جغرافیایی

فرهنگ جغرافیایی روستای جید

جید دهی از دهستان میناباد بخش عنبران در شهرستان نمین، استان اردبیل واقع است و در طول جغرافیایی َ٢٩ َْ۴٨ و عرض جغرافیایی َ٢٩ َْ٣٨ و ارتفاع متوسط ١۶۶٠متر قرار دارد و مساحت آن حدود ۲۰۶۱۲۰ متر مربع می‌باشد. سرزمینی تپه ای و سرد و خشک می باشد و در ٧ کیلومتری شمال نمین واقع

فرهنگ جغرافیایی روستای میـرزانـق

دهی از دهستان میناباد، بخش عنبران شهرستان نمین، استان اردبیل است و در طول جغرافیایی َ٢۰ َْ۴٨ و عرض جغرافیای َ۲۹ َْ٣٨ ارتفاع متوسط ۱٧۰٠متر قرار دارد. سرزمینی دره ای و سرد و خشک است، در فاصله ۱۵کیلومتری شرق عنبران و در ۴ کیلومتری شمال خاور نمین و حدوداً در ۵/۲ کیلومتری مرز ایران و

فرهنگ جغرافیایی روستای گُلشَن(کُلَش)

گُلشَن(کُلَش) دهی از دهستان میناباد، بخش عنبرانِ شهرستان نمین، استان اردبیل است و در طول جغرافیایی َ٢۹ َْ۳٨ و عرض جغرافیای َ٣٠ َْ٣٨ ارتفاع متوسط ۱٧۴٠متر قرار دارد. سرزمینی پایکوهی و سرد خشک است و در ١۴ کیلومتر شمال نمین واقع شده است. این روستا از سمت شمال و غرب به جمهوری آذرباییجان، همچنین از

Top