بایگانی برچسب: قوم کادوس

28082324626559214832

زنگ خطر فراموشی گویش تـالشی

زنگ خطر فراموشی گویش تـالشی

قوم تالش یا کادوس آن روزگار، از جمله مردمان صاحب تمدن و دولت بوده اند و نام و آوازه ای داشته اند و در حاشیه غرب و جنوب غربی دریای آبسکون (خزر) می زیستند. تالشی نیز یکی از گویش های کهن و اصیل ایرانی و به عقیده زبان شناسان، شاخه ای از زبان پهلوی اشکانی

Top