بایگانی برچسب: محمد قریشی

وجه تسمیه میناباد

  دو دلیل برای نامگذاری روستا نقل شده است: ١- برای درک وجه تسمیۀ این روستا می بایست به معنا ومفهوم تالشی آن مراجعه کرد. نام بومی این روستا میناآباد بوده که درتالشی (می نِ وُ)ودرترکی(مینَ وار-میناوار) تلفظ می شود . کسانی که اولین شناسنامه ها رابرای اهالی این آبادی صادر می کردند؛ (میناآباد) را

Top