بایگانی برچسب: مینوو

میناباد در آیینه ی تاریخ ( بخش اول )

قبرستان روستای میناباد نماد تمدن دیرینه منطقه                    در قسمت شمال شرقی شهرستان نمین روستایی نسبتا بزرگ به نام میناباد وجود دارد.روستایی با مردمانی خونگرم و صمیمی و البته سختکوش که همگی تالشی زبان هستند.البته در مورد اسم این روستا شبهات زیادی وجود دارد و معمولا به

وجه تسمیه میناباد

  دو دلیل برای نامگذاری روستا نقل شده است: ١- برای درک وجه تسمیۀ این روستا می بایست به معنا ومفهوم تالشی آن مراجعه کرد. نام بومی این روستا میناآباد بوده که درتالشی (می نِ وُ)ودرترکی(مینَ وار-میناوار) تلفظ می شود . کسانی که اولین شناسنامه ها رابرای اهالی این آبادی صادر می کردند؛ (میناآباد) را

Top