بایگانی برچسب: مین آباد

میناباد در آیینه ی تاریخ ( بخش اول )

قبرستان روستای میناباد نماد تمدن دیرینه منطقه                    در قسمت شمال شرقی شهرستان نمین روستایی نسبتا بزرگ به نام میناباد وجود دارد.روستایی با مردمانی خونگرم و صمیمی و البته سختکوش که همگی تالشی زبان هستند.البته در مورد اسم این روستا شبهات زیادی وجود دارد و معمولا به

فرهنگ جغرافیایی روستای «‌میـنابـاد»

بصورت “مینا آباد” و “مین آباد” نیز نوشته می شود. این روستا مرکز دهستان میناباد، بخش عنبران شهرستان نمین، استان اردبیل است و در طول جغرافیایی َ٣۴ َْ۴٨ و عرض جغرافیای َ٢٨ َْ٣٨ ارتفاع متوسط ۱۶٠٠متر قرار دارد. سرزمینی پایکوهی و سرد و خشک است و در ٣کیلومتری شمال شرقی شهرستان نمین و در ۴

Top